facebook

RESSURSBASE 5.-7. TRINN

Her finner du undervisningsmateriell, læringsressurser og gode eksempler for 5.-7. trinn. Materialet er utviklet av lærere i skole og kulturskole i nært samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Forankring i læreplan med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kommer tydelig fram. Ressursene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet og gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn.

Tips oss og del gjerne DITT prosjekt med oss.