facebook

RESSURSBASE 1. - 4. TRINN

Her finner du undervisningsopplegg, læringsressurser og gode eksempler for 1.-4. trinn.

Materialet er utviklet av lærere i skole og kulturskole i nært samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Forankring i læreplan med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter kommer tydelig fram. Ressursene er kvalitetssikret og utprøvd i praksisfeltet og gir eksempler på varierte arbeidsmåter som fremmer motivasjon for læring. Mange av ressursene kan differensieres slik at de passer for ulike trinn.

Har du et undervisningsopplegg eller lignende du kunne tenke deg å dele med andre lærere? Tips oss gjerne ved å sende inn ditt opplegg her. 

Kontakt oss

For mer informasjon om senterets arbeid med grunnskolen, kontakt kunstkultur@nord.no, tlf 75 51 75 00 eller
rådgiver Cathrine Jenssen, tlf 75 51 77 02
rådgiver Martine Nymo, tlf 75 51 74 45