facebook

FILMER TIL UNDERVISNINGSINSPIRASJON

Filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. 

Det er utviklet pedagogisk veiledningsmateriell til hver av filmene som er forankret i læreplan og kompetansemål.